Corporate Sustainability and Responsibility

RoHS-direktivet 

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EC, blev fremsat som forslag i EU i februar 2003 og blev godkendt med virkning fra 1. juli 2006.

Direktivet er ikke en lov men en forordning, som lægger restriktioner på seks farlige stoffer/ materialer, der bruges i elektronisk- og elektrisk udstyr.

Direktivet er tæt forbundet med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EC, som målsætter indsamling og/ eller genbrug/ bortskaffelse af elektroniske og elektriske komponenter/ materialer.

Dette tiltag er taget for at løse de stigende problemer i forbindelse med forurening af vore omgivelser.

RoHS bliver ofte refereret til som det bly-fri direktiv, men omfatter, i alt, restriktiv brug af seks stoffer som angivet nedenfor:

Bly.
Kviksølv.
Cadmium.
Crom VI – kendt som hexavalent chrom eller Cr6+
PBB – Polybrominat biphenyl, bromeret flammehæmmer.
PBDE – polybrominat diphenyl æter, bromeret flammehæmmer.

CE-direktiver

CE-mærket.
CE er en forkortelse for Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite). Bogstaverne CE bruges som mærke i en speciel grafisk udformning. En del elektrisk udstyr, sikkerhedsudstyr og byggeprodukter skal have et sådant certifikat og mærke. Mærket er producentens garanti for, at alle direktiver, som har med sikkerhed at gøre, er opfyldte. Mærkningen siger ikke nødvendigvis noget om produktets øvrige kvaliteter.

Materiel, som er mærket CE, kan frit omsættes inden for EU's handelsområde. En række europæiske lande, fx Norge, er ikke medlem i EU, men gennem EØS-aftalen er det meste af lovgivningen inden for EU også gjort gældende i disse lande. Seriøse fabrikanter lægger stor vægt på at overholde garantien, som ligger i mærkningen. Eksempelvis tilbagekaldte Nokia i november 2009 et stort antal batteriladere til mobiltelefoner på grund af mulig fare.

Ifølge en artikel i The Guardian blev mærket designet af Arthur Eisenmenger. 

Copyright © NuevoTime ApS. Alle rettigheder forbeholdes.